سلام به همگي

همانطور كه مي دانيد يكي از شركتهاي آموزشي معظم در زمينه آموزش از راه دور وبصورت مالتي مديا شركت Learnkey است.
حال از مجموعه هاي آموزشي اين شركت مجموعه آموزشي Learnkey CCNA 640-801 براي شما آماده دانلود گذاشته شده.

اين مجموعه كه همگي بصورت فايلهاي ISO است شامل 3 CD معرفي مجموعه يا Intro و 6 CD نيز متن دروس است.

Intro CD 1

http://rapidshare.com/files/85107890...ntro.part1.rar
http://rapidshare.com/files/85111089...ntro.part2.rar
http://rapidshare.com/files/85114642...ntro.part3.rar
http://rapidshare.com/files/85118065...ntro.part4.rar
http://rapidshare.com/files/85121925...ntro.part5.rar
http://rapidshare.com/files/85124102...ntro.part6.rar


Intro CD 2

http://rapidshare.com/files/85128190...ntro.part1.rar
http://rapidshare.com/files/85132243...ntro.part2.rar
http://rapidshare.com/files/85237702...ntro.part3.rar
http://rapidshare.com/files/85180925...ntro.part4.rar
http://rapidshare.com/files/91994111...ntro.part5.rar


Intro CD 3


http://rapidshare.com/files/85156371...tro.part01.rar
http://rapidshare.com/files/91999349...tro.part02.rar
http://rapidshare.com/files/92004526...tro.part03.rar
http://rapidshare.com/files/92009957...tro.part04.rar
http://rapidshare.com/files/92015446...tro.part05.rar
http://rapidshare.com/files/92021496...tro.part06.rar
http://rapidshare.com/files/92027104...tro.part07.rar
http://rapidshare.com/files/92033239...tro.part08.rar
http://rapidshare.com/files/92037602...tro.part09.rar

CD 1


http://rapidshare.com/files/92044578...CD_1.part1.rar
http://rapidshare.com/files/92518296...CD_1.part2.rar
http://rapidshare.com/files/92780316...CD_1.part3.rar
http://rapidshare.com/files/92782738...CD_1.part4.rar
http://rapidshare.com/files/92785102...CD_1.part5.rar
http://rapidshare.com/files/92786706...CD_1.part6.rar


CD 2


http://rapidshare.com/files/92788942...CD_2.part1.rar
http://rapidshare.com/files/92791347...CD_2.part2.rar
http://rapidshare.com/files/92793648...CD_2.part3.rar
http://rapidshare.com/files/92796517...CD_2.part4.rar
http://rapidshare.com/files/92799085...CD_2.part5.rar
http://rapidshare.com/files/92801960...CD_2.part6.rar
http://rapidshare.com/files/92802237...CD_2.part7.rar
http://rapidshare.com/files/92804433...CD_2.part7.rar


CD 3


http://rapidshare.com/files/92807216...CD_3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/92842276...CD_3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/92845834...CD_3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/92849528...CD_3.part4.rar
http://rapidshare.com/files/92853124...CD_3.part5.rar
http://rapidshare.com/files/92856595...CD_3.part6.rar
http://rapidshare.com/files/92857093...CD_3.part7.rar


CD 4


http://rapidshare.com/files/92862858...CD_4.part1.rar
http://rapidshare.com/files/92867613...CD_4.part2.rar
http://rapidshare.com/files/92872636...CD_4.part3.rar
http://rapidshare.com/files/92877858...CD_4.part4.rar
http://rapidshare.com/files/92883431...CD_4.part5.rar
http://rapidshare.com/files/92886758...CD_4.part6.rar


CD 5


http://rapidshare.com/files/92893020...CD_5.part1.rar
http://rapidshare.com/files/92898547...CD_5.part2.rar
http://rapidshare.com/files/92904028...CD_5.part3.rar
http://rapidshare.com/files/92909369...CD_5.part4.rar
http://rapidshare.com/files/92913239...CD_5.part5.rar


CD 6


http://rapidshare.com/files/92920595...CD_6.part1.rar
http://rapidshare.com/files/92927252...CD_6.part2.rar
http://rapidshare.com/files/92934056...CD_6.part3.rar
http://rapidshare.com/files/92941062...CD_6.part4.rar
http://rapidshare.com/files/92947452...CD_6.part5.rar
http://rapidshare.com/files/92952860...CD_6.part6.rarموضوعات مشابه: