سلام چه جوری میشه call back را روی روتر 2811 راه انداختموضوعات مشابه: