دوستان ما مي خوهيم از ISP تبديل به ISDP بشويم
مي خواهم بدانم از لحاظ سخت افزاري به چه چيزهايي احتياج مي باشد.
ممنونمموضوعات مشابه: