متاسفانه تاثیری نداشت و دیگه مسلم شد که مشکل سخت افزاریه
از همه دوستانی که سعی در حل مشکل من داشتند و بنده رو راهنمایی کردن متشکرم.