با سلام

میخوام کاری کنم که modem های ماجول NM 16 بعد از 2 تا زنگ جواب بده چون caller id توی منطقه ما بعد از زنگ دوم می افته .

با تشکزموضوعات مشابه: