سلام دوستان عزیز :

من مشکلی دارم اینکه که یک مدتی یورزهام error 619 می گیرن و قبلا با پاک کردن کانکش درست می شدن ولی الا ن شدید تر شده و دیگه باید به سختی وصل شدن و یا اصلا وصل نمی شن ، من خط فیزیکی E1 رو چک کردم نویز و یا زمین نداره .........


به نظر شما با آپدیت شدن میکا مودم ها مشکل من حل می شه ؟


این هم مشخصات مودم ها ( در ضمن من از AS5300 استفاده می کنم ) :

Slot 1 has Mica Carrier card.

Modem Firmware Firmware
Module Numbers Rev Filename
0 1/0 - 1/11 2.9.5.0 IOS-Default
1 1/12 - 1/23 2.9.5.0 IOS-Default
2 1/24 - 1/35 2.9.5.0 IOS-Default
3 1/36 - 1/47 2.9.5.0 IOS-Default
4 1/48 - 1/59 2.9.5.0 IOS-Default
5 1/60 - 1/71 2.9.5.0 IOS-Default
6 1/72 - 1/83 2.9.5.0 IOS-Default
7 1/84 - 1/95 2.9.5.0 IOS-Default
8 1/96 - 1/107 2.9.5.0 IOS-Default
9 1/108 - 1/119 2.9.5.0 IOS-Default
Slot 2 has Mica Carrier card.

Modem Firmware Firmware
Module Numbers Rev Filename
0 2/0 - 2/11 2.9.5.0 IOS-Default
1 2/12 - 2/23 2.9.5.0 IOS-Default
2 2/24 - 2/35 2.9.5.0 IOS-Default
3 2/36 - 2/47 2.9.5.0 IOS-Default
4 2/48 - 2/59 2.9.5.0 IOS-Default
5 2/60 - 2/71 2.9.5.0 IOS-Default
6 2/72 - 2/83 2.9.5.0 IOS-Default
7 2/84 - 2/95 2.9.5.0 IOS-Default
8 2/96 - 2/107 2.9.5.0 IOS-Default
9 2/108 - 2/119 2.9.5.0 IOS-Default

Firmware-file Version Firmware-Type
============= ======= =============
system:/ucode/mica_board_firmware 3.0.4.1 Mica Boardware
system:/ucode/mica_port_firmware 2.9.5.0 Mica Portware
system:/ucode/microcom_firmware 5.2.30 Microcom F/W and DSP
موضوعات مشابه: