نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 از مجموع 8

موضوع: Chap , MSchap , PAP ؟

  
 1. #1
  نام حقيقي: سام قراچه

  عضو غیر فعال شناسه تصویری matrixco.sec
  تاریخ عضویت
  Aug 2005
  محل سکونت
  ایران - خوزستان
  نوشته
  419
  سپاسگزاری شده
  5
  سپاسگزاری کرده
  23

  Icon14 Chap , MSchap , PAP ؟

  مدتی که یورز های من دائما دارن error های 619 و 691 می گیرن با اینکه username ها و password هاشون کاملا درسته و Accuonting هم مشکلی نداره نمی دونم که مشکل کجاست ، اول تنظیمات رو PAP بود بعد گذاشت روی MSchap و بعد هم رو chap باز هم همون مشکل وجود داره . واسه دوستان تا به حال پیش امده ؟
  چه کار باید کرد ؟  موضوعات مشابه:

 2. #2
  نام حقيقي: Iman Mansouri

  عضو غیر فعال شناسه تصویری shabake_karan
  تاریخ عضویت
  Apr 2006
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  1,050
  سپاسگزاری شده
  369
  سپاسگزاری کرده
  12
  خوب دوست عزیز شما سعی کردید که با دستورات debug ppp negotiation و debug ppp authentication ببینید که چه اتفاقی می افته ؟؟؟
 3. #3
  نام حقيقي: سام قراچه

  عضو غیر فعال شناسه تصویری matrixco.sec
  تاریخ عضویت
  Aug 2005
  محل سکونت
  ایران - خوزستان
  نوشته
  419
  سپاسگزاری شده
  5
  سپاسگزاری کرده
  23
  فقط با پورت کنسول میشه debug ppp negotiation و debug ppp authentication رو دید ؟ 4. #4
  نام حقيقي: Iman Mansouri

  عضو غیر فعال شناسه تصویری shabake_karan
  تاریخ عضویت
  Apr 2006
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  1,050
  سپاسگزاری شده
  369
  سپاسگزاری کرده
  12
  نه ، شماوقتی که telnet کردی دستور terminal monitor را بزن و بعد دستورات بالا.
  برای خاموش کردن debug هم undebug all را وارد کن.
 5. #5
  نام حقيقي: سام قراچه

  عضو غیر فعال شناسه تصویری matrixco.sec
  تاریخ عضویت
  Aug 2005
  محل سکونت
  ایران - خوزستان
  نوشته
  419
  سپاسگزاری شده
  5
  سپاسگزاری کرده
  23
  آقا این 1 Debug از AS من شما چه نظری دارید ؟

  *Jan 12 00:52:14.330: As28 IPCP: CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0
  206002D0F01)
  *Jan 12 00:52:14.330: As28 IPCP: Address 172.16.10.169 (0x0306AC100AA9)
  *Jan 12 00:52:14.330: As28 IPCP: PrimaryDNS 217.219.21.198 (0x8106D9DB15C6)
  *Jan 12 00:52:14.334: As28 IPCP: SecondaryDNS 217.219.21.194 (0x8306D9DB15C2)
  *Jan 12 00:52:14.334: As28 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 7 len 28
  *Jan 12 00:52:14.334: As28 IPCP: CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0
  206002D0F01)
  *Jan 12 00:52:14.334: As28 IPCP: Address 172.16.10.169 (0x0306AC100AA9)
  *Jan 12 00:52:14.334: As28 IPCP: PrimaryDNS 217.219.21.198 (0x8106D9DB15C6)
  *Jan 12 00:52:14.334: As28 IPCP: SecondaryDNS 217.219.21.194 (0x8306D9DB15C2)
  *Jan 12 00:52:14.334: As28 IPCP: State is Open
  *Jan 12 00:52:14.338: As28 IPCP: Install route to 172.16.10.169
  *Jan 12 00:52:14.338: As28 IPCP: Add link info for cef entry 172.16.10.169
  *Jan 12 00:52:14.634: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Async28, c
  hanged state to up
  *Jan 12 00:52:15.850: %LINK-5-CHANGED: Interface Async4, changed state to reset
  *Jan 12 00:52:15.994: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface Serial0:12 disconnected fro
  m unknown , call lasted 42 seconds
  *Jan 12 00:52:20.678: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethe
  rnet0 (not full duplex), with ArmanNETRouter FastEthernet0 (full duplex).
  *Jan 12 00:52:20.850: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async4, changed state to down
  *Jan 12 00:52:26.138: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface Serial0:17 disconnected fro
  m unknown , call lasted 43 seconds
  *Jan 12 00:52:27.038: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial0:8 is now connected to N
  /A N/A
  *Jan 12 00:52:27.826: As28 CCP: I RESETREQ [Open] id 0 len 4
  *Jan 12 00:52:28.526: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface Serial0:1 disconnected from
  unknown , call lasted 27 seconds
  *Jan 12 00:52:32.150: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial0:1 is now connected to N
  /A N/A
  *Jan 12 00:52:33.794: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial0:12 is now connected to
  N/A N/A
  *Jan 12 00:52:39.390: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial0:17 is now connected to
  N/A N/A
  *Jan 12 00:52:49.218: As67 LCP: I CONFREQ [Closed] id 0 len 23
  *Jan 12 00:52:49.218: As67 LCP: ACCM 0x00000000 (0x020600000000)
  *Jan 12 00:52:49.218: As67 LCP: MagicNumber 0x4A7C79C6 (0x05064A7C79C6)
  *Jan 12 00:52:49.218: As67 LCP: PFC (0x0702)
  *Jan 12 00:52:49.218: As67 LCP: ACFC (0x0802)
  *Jan 12 00:52:49.218: As67 LCP: Callback 6 (0x0D0306)
  *Jan 12 00:52:49.218: As67 LCP: Fast-starting PPP
  *Jan 12 00:52:49.218: As67 PPP: Using modem call direction
  *Jan 12 00:52:49.218: As67 PPP: Treating connection as a callin
  *Jan 12 00:52:49.218: As67 PPP: Session handle[42000A1A] Session id[297]
  *Jan 12 00:52:49.218: As67 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open
  *Jan 12 00:52:49.222: As67 LCP: State is Listen
  *Jan 12 00:52:49.222: As67 PPP: Authorization required
  *Jan 12 00:52:49.222: As67 LCP: O CONFREQ [Listen] id 130 len 25
  *Jan 12 00:52:49.222: As67 LCP: ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)
  *Jan 12 00:52:49.222: As67 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
  *Jan 12 00:52:49.222: As67 LCP: MagicNumber 0x3B900BB6 (0x05063B900BB6)
  *Jan 12 00:52:49.222: As67 LCP: PFC (0x0702)
  *Jan 12 00:52:49.222: As67 LCP: ACFC (0x0802)
  *Jan 12 00:52:49.222: As67 LCP: O CONFREJ [Listen] id 0 len 7
  *Jan 12 00:52:49.222: As67 LCP: Callback 6 (0x0D0306)
  *Jan 12 00:52:49.222: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async67, changed state to up
  *Jan 12 00:52:49.442: As67 LCP: I CONFACK [REQsent] id 130 len 25
  *Jan 12 00:52:49.442: As67 LCP: ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)
  *Jan 12 00:52:49.442: As67 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
  *Jan 12 00:52:49.442: As67 LCP: MagicNumber 0x3B900BB6 (0x05063B900BB6)
  *Jan 12 00:52:49.442: As67 LCP: PFC (0x0702)
  *Jan 12 00:52:49.442: As67 LCP: ACFC (0x0802)
  *Jan 12 00:52:49.474: As67 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 1 len 20
  *Jan 12 00:52:49.474: As67 LCP: ACCM 0x00000000 (0x020600000000)
  *Jan 12 00:52:49.474: As67 LCP: MagicNumber 0x4A7C79C6 (0x05064A7C79C6)
  *Jan 12 00:52:49.474: As67 LCP: PFC (0x0702)
  *Jan 12 00:52:49.474: As67 LCP: ACFC (0x0802)
  *Jan 12 00:52:49.474: As67 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 1 len 20
  *Jan 12 00:52:49.474: As67 LCP: ACCM 0x00000000 (0x020600000000)
  *Jan 12 00:52:49.474: As67 LCP: MagicNumber 0x4A7C79C6 (0x05064A7C79C6)
  *Jan 12 00:52:49.474: As67 LCP: PFC (0x0702)
  *Jan 12 00:52:49.474: As67 LCP: ACFC (0x0802)
  *Jan 12 00:52:49.474: As67 LCP: State is Open
  *Jan 12 00:52:49.474: As67 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end
  *Jan 12 00:52:49.474: As67 CHAP: O CHALLENGE id 23 len 27 from "AS5300"
  *Jan 12 00:52:49.698: As67 LCP: I IDENTIFY [Open] id 2 len 18 magic 0x4A7C79C6 M
  SRASV5.10
  *Jan 12 00:52:49.714: As67 LCP: I IDENTIFY [Open] id 3 len 29 magic 0x4A7C79C6 M
  SRAS-0-NASLEJAVAN_NJ
  *Jan 12 00:52:49.746: As67 CHAP: I RESPONSE id 23 len 31 from "da02fr0993"
  *Jan 12 00:52:49.746: As67 PPP: Phase is FORWARDING, Attempting Forward
  *Jan 12 00:52:49.746: As67 PPP: Phase is AUTHENTICATING, Unauthenticated User
  *Jan 12 00:52:49.746: As67 PPP: Sent CHAP LOGIN Request
  *Jan 12 00:52:49.766: As67 PPP: Received LOGIN Response PASS
  *Jan 12 00:52:49.766: As67 PPP: Phase is FORWARDING, Attempting Forward
  *Jan 12 00:52:49.766: As67 PPP: Phase is AUTHENTICATING, Authenticated User
  *Jan 12 00:52:49.766: As67 PPP: Sent LCP AUTHOR Request
  *Jan 12 00:52:49.766: As67 PPP: Sent IPCP AUTHOR Request
  *Jan 12 00:52:49.766: As67 LCP: Received AAA AUTHOR Response PASS
  *Jan 12 00:52:49.770: As67 IPCP: Received AAA AUTHOR Response PASS
  *Jan 12 00:52:49.770: As67 CHAP: O SUCCESS id 23 len 4
  *Jan 12 00:52:49.770: As67 PPP: Phase is UP
  *Jan 12 00:52:49.770: As67 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 16
  *Jan 12 00:52:49.770: As67 IPCP: CompressType VJ 15 slots (0x0206002D0F00)
  *Jan 12 00:52:49.770: As67 IPCP: Address 172.16.10.1 (0x0306AC100A01)
  *Jan 12 00:52:49.770: As67 PPP: Sent CCP AUTHOR Request
  *Jan 12 00:52:49.770: As67 PPP: Process pending ncp packets
  *Jan 12 00:52:49.774: As67 CCP: Received AAA AUTHOR Response PASS
  *Jan 12 00:52:49.774: As67 CCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10
  *Jan 12 00:52:49.774: As67 CCP: MS-PPC supported bits 0x00000001 (0x120600000
  001)
  *Jan 12 00:52:49.986: As67 CCP: I CONFREQ [REQsent] id 4 len 10
  *Jan 12 00:52:49.986: As67 CCP: MS-PPC supported bits 0x00000001 (0x120600000
  001)
  *Jan 12 00:52:49.986: As67 CCP: O CONFACK [REQsent] id 4 len 10
  *Jan 12 00:52:49.986: As67 CCP: MS-PPC supported bits 0x00000001 (0x120600000
  001)
  *Jan 12 00:52:50.018: As67 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 5 len 40
  *Jan 12 00:52:50.018: As67 IPCP: CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0
  206002D0F01)
  *Jan 12 00:52:50.018: As67 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000)
  *Jan 12 00:52:50.018: As67 IPCP: PrimaryDNS 0.0.0.0 (0x810600000000)
  *Jan 12 00:52:50.018: As67 IPCP: PrimaryWINS 0.0.0.0 (0x820600000000)
  *Jan 12 00:52:50.018: As67 IPCP: SecondaryDNS 0.0.0.0 (0x830600000000)
  *Jan 12 00:52:50.018: As67 IPCP: SecondaryWINS 0.0.0.0 (0x840600000000)
  *Jan 12 00:52:50.018: As67 AAA/AUTHOR/IPCP: Start. Her address 0.0.0.0, we want
  0.0.0.0
  *Jan 12 00:52:50.018: As67 AAA/AUTHOR/IPCP: Done. Her address 0.0.0.0, we want
  0.0.0.0
  *Jan 12 00:52:50.018: As67 IPCP: Pool returned 172.16.10.184
  *Jan 12 00:52:50.018: As67 IPCP: O CONFREJ [REQsent] id 5 len 16
  *Jan 12 00:52:50.022: As67 IPCP: PrimaryWINS 0.0.0.0 (0x820600000000)
  *Jan 12 00:52:50.022: As67 IPCP: SecondaryWINS 0.0.0.0 (0x840600000000)
  *Jan 12 00:52:50.034: As67 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 16
  *Jan 12 00:52:50.034: As67 IPCP: CompressType VJ 15 slots (0x0206002D0F00)
  *Jan 12 00:52:50.034: As67 IPCP: Address 172.16.10.1 (0x0306AC100A01)
  *Jan 12 00:52:50.034: As67 CCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10
  *Jan 12 00:52:50.034: As67 CCP: MS-PPC supported bits 0x00000001 (0x120600000
  001)
  *Jan 12 00:52:50.034: As67 CCP: State is Open
  *Jan 12 00:52:50.038: As67 PPP: Outbound context-status packet dropped
  *Jan 12 00:52:50.258: As67 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 6 len 28
  *Jan 12 00:52:50.258: As67 IPCP: CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0
  206002D0F01)
  *Jan 12 00:52:50.258: As67 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000)
  *Jan 12 00:52:50.262: As67 IPCP: PrimaryDNS 0.0.0.0 (0x810600000000)
  *Jan 12 00:52:50.262: As67 IPCP: SecondaryDNS 0.0.0.0 (0x830600000000)
  *Jan 12 00:52:50.262: As67 IPCP: O CONFNAK [ACKrcvd] id 6 len 22
  *Jan 12 00:52:50.262: As67 IPCP: Address 172.16.10.184 (0x0306AC100AB8)
  *Jan 12 00:52:50.262: As67 IPCP: PrimaryDNS 217.219.21.198 (0x8106D9DB15C6)
  *Jan 12 00:52:50.262: As67 IPCP: SecondaryDNS 217.219.21.194 (0x8306D9DB15C2)
  *Jan 12 00:52:50.314: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface Serial0:1 disconnected from
  unknown , call lasted 18 seconds
  *Jan 12 00:52:50.482: As67 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 7 len 28
  *Jan 12 00:52:50.482: As67 IPCP: CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0
  206002D0F01)
  *Jan 12 00:52:50.482: As67 IPCP: Address 172.16.10.184 (0x0306AC100AB8)
  *Jan 12 00:52:50.482: As67 IPCP: PrimaryDNS 217.219.21.198 (0x8106D9DB15C6)
  *Jan 12 00:52:50.482: As67 IPCP: SecondaryDNS 217.219.21.194 (0x8306D9DB15C2)
  *Jan 12 00:52:50.482: As67 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 7 len 28
  *Jan 12 00:52:50.482: As67 IPCP: CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0
  206002D0F01)
  *Jan 12 00:52:50.486: As67 IPCP: Address 172.16.10.184 (0x0306AC100AB8)
  *Jan 12 00:52:50.486: As67 IPCP: PrimaryDNS 217.219.21.198 (0x8106D9DB15C6)
  *Jan 12 00:52:50.486: As67 IPCP: SecondaryDNS 217.219.21.194 (0x8306D9DB15C2)
  *Jan 12 00:52:50.486: As67 IPCP: State is Open
  *Jan 12 00:52:50.486: As67 IPCP: Install route to 172.16.10.184
  *Jan 12 00:52:50.490: As67 IPCP: Add link info for cef entry 172.16.10.184
  *Jan 12 00:52:50.770: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Async67, c
  hanged state to up
  *Jan 12 00:52:51.330: As67 CCP: I RESETREQ [Open] id 0 len 4
  *Jan 12 00:52:51.346: As67 CCP: I RESETREQ [Open] id 1 len 4
  *Jan 12 00:52:54.846: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial0:1 is now connected to N
  /A N/A
  *Jan 12 00:52:59.914: %RPS-3-MULTFAIL: There is more than one failure with the R
  edundant Power System; please resolve problems immediately
  *Jan 12 00:53:04.914: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface Serial0:12 disconnected fro
  m unknown , call lasted 31 seconds
  *Jan 12 00:53:09.930: As61 LCP: I CONFREQ [Closed] id 0 len 23
  *Jan 12 00:53:09.930: As61 LCP: ACCM 0x00000000 (0x020600000000)
  *Jan 12 00:53:09.930: As61 LCP: MagicNumber 0x5DFC7D2A (0x05065DFC7D2A)
  *Jan 12 00:53:09.930: As61 LCP: PFC (0x0702)
  *Jan 12 00:53:09.930: As61 LCP: ACFC (0x0802)
  *Jan 12 00:53:09.930: As61 LCP: Callback 6 (0x0D0306)
  *Jan 12 00:53:09.930: As61 LCP: Fast-starting PPP
  *Jan 12 00:53:09.930: As61 PPP: Using modem call direction
  *Jan 12 00:53:09.930: As61 PPP: Treating connection as a callin
  *Jan 12 00:53:09.930: As61 PPP: Session handle[8000AE4] Session id[398]
  *Jan 12 00:53:09.930: As61 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open
  *Jan 12 00:53:09.930: As61 LCP: State is Listen
  *Jan 12 00:53:09.930: As61 PPP: Authorization required
  *Jan 12 00:53:09.934: As61 LCP: O CONFREQ [Listen] id 121 len 25
  *Jan 12 00:53:09.934: As61 LCP: ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)
  *Jan 12 00:53:09.934: As61 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
  *Jan 12 00:53:09.934: As61 LCP: MagicNumber 0x3B905C9C (0x05063B905C9C)
  *Jan 12 00:53:09.934: As61 LCP: PFC (0x0702)
  *Jan 12 00:53:09.934: As61 LCP: ACFC (0x0802)
  *Jan 12 00:53:09.934: As61 LCP: O CONFREJ [Listen] id 0 len 7
  *Jan 12 00:53:09.934: As61 LCP: Callback 6 (0x0D0306)
  *Jan 12 00:53:09.934: %LINK-3-UPDOWN: Interface Async61, changed state to up
  *Jan 12 00:53:10.110: As61 LCP: I CONFACK [REQsent] id 121 len 25
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: MagicNumber 0x3B905C9C (0x05063B905C9C)
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: PFC (0x0702)
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: ACFC (0x0802)
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 1 len 20
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: ACCM 0x00000000 (0x020600000000)
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: MagicNumber 0x5DFC7D2A (0x05065DFC7D2A)
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: PFC (0x0702)
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: ACFC (0x0802)
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 1 len 20
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: ACCM 0x00000000 (0x020600000000)
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: MagicNumber 0x5DFC7D2A (0x05065DFC7D2A)
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: PFC (0x0702)
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: ACFC (0x0802)
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 LCP: State is Open
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end
  *Jan 12 00:53:10.114: As61 CHAP: O CHALLENGE id 22 len 27 from "AS5300"
  *Jan 12 00:53:10.270: As61 LCP: I IDENTIFY [Open] id 2 len 18 magic 0x5DFC7D2A M
  SRASV5.10
  *Jan 12 00:53:10.290: As61 LCP: I IDENTIFY [Open] id 3 len 23 magic 0x5DFC7D2A M
  SRAS-0-PENTIUM
  *Jan 12 00:53:10.306: As61 CHAP: I RESPONSE id 22 len 30 from "mt10d0351"
  *Jan 12 00:53:10.306: As61 PPP: Phase is FORWARDING, Attempting Forward
  *Jan 12 00:53:10.306: As61 PPP: Phase is AUTHENTICATING, Unauthenticated User
  *Jan 12 00:53:10.306: As61 PPP: Sent CHAP LOGIN Request
  *Jan 12 00:53:10.342: As61 PPP: Received LOGIN Response PASS
  *Jan 12 00:53:10.342: As61 PPP: Phase is FORWARDING, Attempting Forward
  *Jan 12 00:53:10.342: As61 PPP: Phase is AUTHENTICATING, Authenticated User
  *Jan 12 00:53:10.342: As61 PPP: Sent LCP AUTHOR Request
  *Jan 12 00:53:10.342: As61 PPP: Sent IPCP AUTHOR Request
  *Jan 12 00:53:10.346: As61 LCP: Received AAA AUTHOR Response PASS
  *Jan 12 00:53:10.346: As61 IPCP: Received AAA AUTHOR Response PASS
  *Jan 12 00:53:10.346: As61 CHAP: O SUCCESS id 22 len 4
  *Jan 12 00:53:10.346: As61 PPP: Phase is UP
  *Jan 12 00:53:10.346: As61 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 16
  *Jan 12 00:53:10.346: As61 IPCP: CompressType VJ 15 slots (0x0206002D0F00)
  *Jan 12 00:53:10.346: As61 IPCP: Address 172.16.10.1 (0x0306AC100A01)
  *Jan 12 00:53:10.346: As61 PPP: Sent CCP AUTHOR Request
  *Jan 12 00:53:10.346: As61 PPP: Process pending ncp packets
  *Jan 12 00:53:10.350: As61 CCP: Received AAA AUTHOR Response PASS
  *Jan 12 00:53:10.350: As61 CCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10
  *Jan 12 00:53:10.350: As61 CCP: MS-PPC supported bits 0x00000001 (0x120600000
  001)
  *Jan 12 00:53:10.498: As61 CCP: I CONFREQ [REQsent] id 4 len 10
  *Jan 12 00:53:10.498: As61 CCP: MS-PPC supported bits 0x00000001 (0x120600000
  001)
  *Jan 12 00:53:10.498: As61 CCP: O CONFACK [REQsent] id 4 len 10
  *Jan 12 00:53:10.498: As61 CCP: MS-PPC supported bits 0x00000001 (0x120600000
  001)
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 5 len 40
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0
  206002D0F01)
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000)
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: PrimaryDNS 0.0.0.0 (0x810600000000)
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: PrimaryWINS 0.0.0.0 (0x820600000000)
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: SecondaryDNS 0.0.0.0 (0x830600000000)
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: SecondaryWINS 0.0.0.0 (0x840600000000)
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 AAA/AUTHOR/IPCP: Start. Her address 0.0.0.0, we want
  0.0.0.0
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 AAA/AUTHOR/IPCP: Done. Her address 0.0.0.0, we want
  0.0.0.0
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: Pool returned 172.16.10.183
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: O CONFREJ [REQsent] id 5 len 16
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: PrimaryWINS 0.0.0.0 (0x820600000000)
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: SecondaryWINS 0.0.0.0 (0x840600000000)
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 16
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: CompressType VJ 15 slots (0x0206002D0F00)
  *Jan 12 00:53:10.514: As61 IPCP: Address 172.16.10.1 (0x0306AC100A01)
  *Jan 12 00:53:10.530: As61 CCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 10
  *Jan 12 00:53:10.530: As61 CCP: MS-PPC supported bits 0x00000001 (0x120600000
  001)
  *Jan 12 00:53:10.530: As61 CCP: State is Open
  *Jan 12 00:53:10.530: As61 PPP: Outbound context-status packet dropped
  *Jan 12 00:53:10.658: As61 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 6 len 28
  *Jan 12 00:53:10.658: As61 IPCP: CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0
  206002D0F01)
  *Jan 12 00:53:10.658: As61 IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000)
  *Jan 12 00:53:10.658: As61 IPCP: PrimaryDNS 0.0.0.0 (0x810600000000)
  *Jan 12 00:53:10.658: As61 IPCP: SecondaryDNS 0.0.0.0 (0x830600000000)
  *Jan 12 00:53:10.658: As61 IPCP: O CONFNAK [ACKrcvd] id 6 len 22
  *Jan 12 00:53:10.658: As61 IPCP: Address 172.16.10.183 (0x0306AC100AB7)
  *Jan 12 00:53:10.658: As61 IPCP: PrimaryDNS 217.219.21.198 (0x8106D9DB15C6)
  *Jan 12 00:53:10.658: As61 IPCP: SecondaryDNS 217.219.21.194 (0x8306D9DB15C2)
  *Jan 12 00:53:10.702: %ISDN-6-CONNECT: Interface Serial0:12 is now connected to
  N/A N/A
  *Jan 12 00:53:10.838: As61 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 7 len 28
  *Jan 12 00:53:10.838: As61 IPCP: CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0
  206002D0F01)
  *Jan 12 00:53:10.838: As61 IPCP: Address 172.16.10.183 (0x0306AC100AB7)
  *Jan 12 00:53:10.838: As61 IPCP: PrimaryDNS 217.219.21.198 (0x8106D9DB15C6)
  *Jan 12 00:53:10.838: As61 IPCP: SecondaryDNS 217.219.21.194 (0x8306D9DB15C2)
  *Jan 12 00:53:10.838: As61 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 7 len 28
  *Jan 12 00:53:10.838: As61 IPCP: CompressType VJ 15 slots CompressSlotID (0x0
  206002D0F01)
  *Jan 12 00:53:10.838: As61 IPCP: Address 172.16.10.183 (0x0306AC100AB7)
  *Jan 12 00:53:10.838: As61 IPCP: PrimaryDNS 217.219.21.198 (0x8106D9DB15C6)
  *Jan 12 00:53:10.838: As61 IPCP: SecondaryDNS 217.219.21.194 (0x8306D9DB15C2)
  *Jan 12 00:53:10.838: As61 IPCP: State is Open
  *Jan 12 00:53:10.842: As61 IPCP: Install route to 172.16.10.183
  *Jan 12 00:53:10.854: As61 IPCP: Add link info for cef entry 172.16.10.183
  *Jan 12 00:53:11.346: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Async61, c
  hanged state to up
  *Jan 12 00:53:13.394: As61 CCP: I RESETREQ [Open] id 0 len 4
  *Jan 12 00:53:20.662: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethe
  rnet0 (not full duplex), with ArmanNETRouter FastEthernet0 (full duplex).
  *Jan 12 00:53:22.030: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface Serial0:17 disconnected fro
  m unknown , call lasted 42 seconds
 6. #6
  نام حقيقي: Iman Mansouri

  عضو غیر فعال شناسه تصویری shabake_karan
  تاریخ عضویت
  Apr 2006
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  1,050
  سپاسگزاری شده
  369
  سپاسگزاری کرده
  12
  بنا به نظر شخصی من این مشکل 2 تا دلیل داره
  1. این یک مشکل بر روی خط leased شماست (Remote Alarm Indicator) و با تست Loop خط و سنجش میزان خطا شاید مشکل بر طرف شود.
  2. مشکل سریال روتر شماست. یک سریال دیگر را تست کنید. 7. #7
  نام حقيقي: سام قراچه

  عضو غیر فعال شناسه تصویری matrixco.sec
  تاریخ عضویت
  Aug 2005
  محل سکونت
  ایران - خوزستان
  نوشته
  419
  سپاسگزاری شده
  5
  سپاسگزاری کرده
  23
  دوست عزيز

  1- من با سريال روتر كار نميكنم ، اين سريال كه مي بيني سريال مجازي خطوط E1 من هستش
  2- منظورتون از ((* روی خط leased )) همون خطوط E1 هستش ؟ 8. #8
  نام حقيقي: سام قراچه

  عضو غیر فعال شناسه تصویری matrixco.sec
  تاریخ عضویت
  Aug 2005
  محل سکونت
  ایران - خوزستان
  نوشته
  419
  سپاسگزاری شده
  5
  سپاسگزاری کرده
  23
  به نظر من مربوط به تنظيم مودم هستش با اكتنينگ ، كه تا ميخواهد تو ديتابيس بگرده تايم ات مي خوره و 619 مي ده .

  نظره شما چي هستش .کلمات کلیدی در جستجوها:

chap pap

MSchap

217.219.21.198

برچسب برای این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •