سلام خدمت همه دوستان

روي يكي از E1 هاي ما جديدا اين پيغام افتاده و كلا قطع شده.

.Receiver is getting AIS
به نظر شما مشكل از مخابراته يا از ما؟

متشكرم
موضوعات مشابه: