دوستان این مطلب به دلیل بسیار بدیهی بودن قابل بحث بیشتر نیست. برای PA Channelized E1 برای ارتباط Dialup و یا Voice هیچ راهی جز استفاده از Access Server نیست حالا مارک و مدل و برند تفاوتی نداره. ولی باید اکسس سرور باشه و مودم های دیجیتال هم روش داشته باشه.
می تونید از اکسس سرور های ساخت cisco, 3COM, Lucent و USRobotics استفاده کنید.

من همین جا مطلب رو می بندم. چون بحث در این مورد بی نتیجه هست.