سلام
کسی میدونه این ip route-cache command و ip mroute-cacheدقیقاٌ چی کار میکنه ؟ و کجا بهتر ازش استفاده کنیم ؟موضوعات مشابه: