اگر کسی با WhatsUp کار کرده برای اینکه بتونیم روترهای سیسکو رو Scan کنیم آیا تنظیم خاصی روی روتر نیاز هست؟ و موارد Poll Using و Polling Method در WhatsUp برای رو ترها چگونه تنظیم میشه؟ چون با سرورها مشکلی ندارمموضوعات مشابه: