سلام
كسي كانفيگ E1 Isdn براي VOIP را داره ؟؟؟ يا كمكم كنه كه كانفيگش كنم؟؟؟موضوعات مشابه: