لطفا در مورد نحوه کانکت شدن به مودم جهت ست نمودن at command را برای cisco 3845 و ماژول nm-16am-v2 مرا راهنمایی نمایید.
موضوعات مشابه: