چگونه می توان caller id را در روتر و ماژول nm-16am-v2فعال کرد و سپس در radius مجوز ورود را از طریق caller idست نمود؟
با تشکر از راهنمایی های همه عزیزانموضوعات مشابه: