کسی از دوستان میدونه این دستور ip mroute-cache چی کار میکنه ؟ کجا باید استفاده بشه؟موضوعات مشابه: