من یه سایت دارم که از طریق ISP خودم که به اون وصل میشم error 403 یا همون forbiden رو میده.
کشم رو غیر فعال کردم باز سایتم باز نمیشه.
علی الظاهر مشکل از روتر است.
کسی در این خصوص تجربه ای نداره؟موضوعات مشابه: