سلام
ما 1mbps روی روتر داریم و 2mbps روی اکسس
می خواهیم این دو پهنای باند را ادغام کنیم

چاره چیست ؟
اکسس 5300
روتر 2600

ممنونم