یه کانفیگ as5300 میخوام
الان as یه بار اشغال میزنه یه بار انژکت میکه
کسی میتونه مشکل منو حل کنه