سلام
یک خط E1 رو توی روتر AS5300 چطور config می کنند؟؟؟؟
با تشکر