سلام
کسی کتاب یا ایبوک 642-551 SND: Securing Cisco Network Devices را داره؟
چند موردی که من پیدا کردم همه کتابهای rename شده بودند.موضوعات مشابه: