سلام

یکی از اکسس سرورها زمانیکه show controller e1 0 میگرم Channelized E1 - unbalanced نشون میده.
یوزر هم نمیتونه به این خط کانکت کنه.

ولی در یک اکسس سرور دیگه با یک خط e1 دیگر زمانیکه show controller e1 0 میگرم خط را balanced نشون میده !

لطفا بفرمایید فرق این دوتا چیه ؟