سلام
در اکانتینگ سیب چطور میتونم یوزر تعریف کنم تا بعد از اتمام مدت زمان سرویس مقدار حجم که باقی مونده صفر بشه ولی یوزر حذف نشه؟
موضوعات مشابه: