1- ابتدا فایل putty.exe و mikrokill.bat را دانلود کنید.

2- فایل mikrokill.bat حاوی دستورات زیر است که بوسیله Putty از طریق پروتکل SSH به میکروتیک وصل میشود.


@echo ppp active remove [find name=%1] > External\kill.tmp
call External\putty.exe -ssh %2 -l %3 -pw %4 -m External\kill.tmp
del External\kill.tmp

3- فایلهای دانلود شده را به داخل فولدر NTTacPlus2\External\ انتقال دهید.

4- از طریق کنسول NTTac وارد شوید. F8 را بزنید و یا از منوی Tools گزینه Options را انتخاب کنید.
تب Kill را انتخاب و از Kill command configuration بر روی خطی که با default شروع شده کلیک کرده و آن را remove نمایید و سپس مقدار Command line را با عبارت زیر جایگزین نمایید و بر روی Add کلیک نمایید.


".\External\mikrokill.bat $username $nas MikroTikUsername MikroTikPassword"

* بجای MikrotTikUsername نام کاربری میکروتیک را وارد کنید.
* بجای MikrotikPassword رمز عبور میکروتیک را وارد کنید.

شایان ذکر است باید سرویس SSH روی میکروتیک فعال باشد.
(جهت فعال سازی SSH در میکروتیک IP ==> Services ==> ssh)


5- در NTTac باید در پروفایل کاربر و یا گروهی که کاربر عضو آن می باشد در تب Credits گزینه های زیر انتخاب گردند.

Kill user when exceeding his time credit
Kill user when time quota is over

6- در صورتیکه پورت مربوط به ssh را در میکروتیک تغییر داده اید خط دوم فایل mikrokill.bat را به شکل زیر تغییر دهید.

call External\putty.exe -ssh %2 -P portnumber -l %3 -pw %4 -m External\kill.tmp

بجای portnumber شماره پورت ssh در میکروتیک را وارد نمایید.موضوعات مشابه: