از دوستان کسی نمینه این امکان چطور در ibsng راه اندازی میشه و میشه log کاربران mikrotik رو گرفت ؟
اصلا این قابلیت برای Mikrotik است یا نه ؟موضوعات مشابه: