در خصوص سیستم های PC که قابلیت استفاده به عنوان AccessServer باشن، و بتونن از E1 هم پشتیبانی کنند، خیر بنده هیچ موردی که عملا بشه ازش استفاده کرد تا به امروز ندیدم . اما به احتمال 100% باید موجود باشد .

ممکنه بتونید AccessServer دیگری مثل TotalControl پیدا کنید و از آن استفاده کنید...