کسی ibsng b 1.28 رو داره اگه دارید لطف کنید
اینو می دونم که قفل داره اگه به میلم atech کنید ممنون میشمموضوعات مشابه: