سلام به همه آقا اگر بخواین Nttacplus را روی یه وینئوز نصب کنیم webbase v,رو هم جایی دیگر تو iis چه کار بکنم...موضوعات مشابه: