سلام
سیستم کریو راه اندازی کردم مشکلی ندارم
کامپیوتر و موبایل به صورت dhcp اینترنت میگیرند مشکلی ندارند
چطوری میتونم تعریف کنم هر موبایل وارد شبکه شد میزان مشخصی از اینترنت استفاده کنه ؟ بدون دادن یوزر به کاربرها
بطور مثال :
هر مک موبایل وارد شبکه شد 1 ساعت و 50 مگ حجم مصرف کنه وقتی تموم شد اینترنت قطع بشه تا 24 ساعت به اینترنت وصل نشهموضوعات مشابه: