سلام دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه
من دانشجوی کاردانی کامپیوتر هستم.پروژه پایانی کاردانی من در مورد نرم افزارشبیه سازی شبکه packet tracer هست.که موضوع پروژه "شبیه سازی اتصال در حداقل سهشبکه" است. باید در این نرم افزار سه شبکه را شبیه سازی و دومسئله را روی اون بررسیکنم.که این دومسئله عبارتند از:
1-اگر دو شبکه به هم متصل باشند، توسط یک روتر مسیر یابی انجام می شود،حال اگریک شبکه دیگر اضافه شود ما باید چه کاری انجام دهیم؟(از یک روتر دیگر استفاده کنیمیا از همان روتر میتوان استفاده کرد؟)
2-بین دو شبکه دو اتصال فیبر نوری و اینترانت بر قرار است،ما از چه ابزارها یاماژول هایی استفاده کنیم تا اگر فیبر نوری قطع شد به صورت اتوماتیک اتصال اینترانتبرقرار شود؟
برای بررسی این دومسئله باید در نرم افزار برنامه نویسی کنیم.از شما خواهش میکنمبه من در حل این دو مسئله کمک کنید.
باتشکر
موضوعات مشابه: