سلام به همه
آقا من یک iptable دارم روی Fedora 4 و یک IP Valid
می خواهم با این IP Valid بتوانم به یکی از سیستم های داخلی خودم Telnet کنم.
یعنی مثلا بنویسم (از روی اینترنت) telnet 198.42.51.1 5000 بعد iptable بفرسته به IP 192.168.0.3 پورت 23 ؟
کسی راهی بلده ؟موضوعات مشابه: