من رو سرور این برنامه رو نصب کردم ولی نمیدونم چجوری باید تنظیماتشو انجام بدمموضوعات مشابه: