یک مودم سیسکو 878 دارم که ios آن پریده حتی حالت rommon ان هم پریده چه کار باید بکنم ؟موضوعات مشابه: