سلام یک عدد مودم مخابراتی Tellabs HTU-2M / G703و یک عدد اکسس پوینت senao 3220 موجود استموضوعات مشابه: