دستگاه بسیار تمیز در حد نو هست و تقریبا تمام مدت خاموش بوده.
تست شده و کاملا سالم هستش.
پیشنهاد قیمت با شما.

https://mikrotik.com/product/RB2011UiAS-2HnD-INموضوعات مشابه: