سلام
یک کلاس ای پی 22/ و یک کلاس ای پی 20/ در حوضه ARIN (قابل انتقال به LIR RIPE ) بفروش میرسد.موضوعات مشابه: