سلام
دوستان کسی پکیج آموزشی CCNA v3 از شرکت های ارائه دهنده میشناسه یا استفاده کرده لطفا معرفی کنه .
ترجیحا اموزش به صورت سناریو محور و کاربردی باشه.
اگر به صورت پک ccna , ccnp r&s باشه که چه بهتر ...

ممنونموضوعات مشابه: