برای آشنایی با مباحث امنیت شبکه، نرم افزار و غیره می توانید از این کتاب استفاده نمایید.

جهت مشاهده توضیحات و خرید اینجا کلیک کنید.موضوعات مشابه: