کد تخفیف: MTCWE-B-40
دریافت پکیج
همچنین پیش نیاز این دوره، دوره MTCNA می باشد که می توانید با کلیک روی تصویر زیر آنرا مشاهده کنید:
و پیشنیاز تمامی دوره های شبکه، دوره نتورک پلاس(مبانی شبکه های کامپیوتری) می باشد، که با کلیک روی تصویر زیر قابل دریافت است:


موضوعات مشابه: