دوستان گرامی، سروران ارجمند،
حدود يک سال و نيم از فعاليت قسمت شبکه در PersianTools ميگذشت.
قسمتی که با درخواست من ايجاد شد با صرف وقت زياد (شايد در حدود روزانه 3 ساعت) کم کم رشد کرد و به نقطه فعلی رسيد.
اگر سری به نوشته های اوليه در قسمت شبکه بزنيد متوجه ميشويد که شايد در هفته يکی دو سوال مطرح ميشد و پاسخگويی آنها فقط توسط بنده انجام ميگرفت.
دليلش تنها يک چيز بود. اهالی شبکه اينطور ياد گرفته بودند که اگر چيزی ياد ميگيرند نبايد به ديگران ياد بدهند. زيرا منبع درامد آنها و قدرت آنها در علمشان است. ولی من با اين طرز فکر بشدت مخالف بودم.
پس از گذشت اين مدت، کم کم جو مناسبی بوجود آمد. با هم حرکت را ياد گرفتيم.
ياد گرفتيم که اگر مطلبی را ميدانيم به ديگران هم بياموزيم که اين امر موجب ميشود خود نيز در تکاپو برای دانستن مطالب بيشتر باشيم.
ياد گرفتيم که علم منحصر به يک نفر نيست.
دانستيم که اگر مطلبی را که ميدانيم، پنهان کنيم، فرد ديگری هم هست که مطلبی را از ما پنهان کند.
ياد گرفتيم که اگر وقت خود را صرف رفع مشکل ديگران کنيم، ديگران نيز برای رفع مشکل ما تلاش ميکنند.
آموختيم که در عين رقابت، با همکارانمان دوست نيز باشيم.

در اين مدت، با هر کس از همکاران و شبکه کاران که برخورد داشتم، آنها را به انجمن دعوت ميکردم. بعضی ها استقبال ميکردند ولی با برخورد منفی اکثر همکاران حرفه ای مواجه ميشدم. دليل عدم تمايل آنها به حضور در اين انجمن اين بود که مطالب شبکه در کنار مطالب عمومی و غير علمی مطرح ميشود. ايشان با جو و محيط PersianTools که در جای خود دوست داشتنی است نا آشنا و بيگانه بودند و اين امر باعث شد که از حضور منابع علمی در کنار خودمان بی بهره بمانيم.
موضوع ديگر دسته بندی موضوعی و ترتيب دادن مقالات و . . . بود.

فکری به ذهنم خطور کرد. ايجاد انجمنی تخصصی با موضوع شبکه.
چند ماه پيش با دوستان خوبم، مديران PersianTools، احسان، محمد رضا و امير صحبتی کرديم و و نظرات همديگر را شنيديم و با هم توافق کرديم که با شرايط خاصی اين کار را انجام دهيم.
بيشترين توجه عزيزان PersianTools، به عدم انجام حرکتهای موازی (نظير فروش Host و Domain و . . .) بود. من هم که به هيچ وجه قصد ورود به اين عرصه را نداشتم و صرفا به شبکه فکر ميکردم هيچ مشکلی در اين زمينه نديدم. من هم از ايشان خواستم که قسمت شبکه را در PersianTools ببندند و لينک آن را به PresianNetworks.com تنظيم کنند.
قدم های اوليه با ثبت Domain و در اختيار گرفتن Database انجمن و تهيه License برای VBulletin برداشته شد و با همکاری دوست و همکار خوبم، صادق، دست به کار شديم.
تا اينکه در هفته پيش با کمک احسان Database جديد را انتقال داديم و مشکلات بوجود آمده را برطرف کرديم و نهايتا در روز پنج شنبه کار نهايی شد و به احسان هم گفتم که کار تمام شده و قسمت شبکه را ببند که کار را شروع کنيم. و گفتم برای اينکه مطالب را از دست ندهيم مطلبی در قسمت شبکه مينويسم که انجمن از Persiantools به PersianNetworks انتقال يافته است.
گفت مشکلی نيست و فکر نميکنم مطلبی تا شب اضافه شود ولی اگر ميخواهی اين موضوع را بنويس.

ولی روز شنبه ظاهرا دوستان با فکر مجدد به نتايج ديگری رسيده بودند و تصميم گرفتند که قسمت شبکه را حفظ کنند.
با هماهنگی با احسان، گفتم که مشکلی نيست. دوستانه در کنار هم حرکت ميکنيم و فعاليت خود را ادامه ميدهيم . . .

و از اين پس، ما فعاليتمون را در انجمن تخصصی شبکه http://forum.persiannetworks.com ادامه ميدهيم و سعی ميکنيم فضايی مناسب را جهت مباحث تخصصی شبکه و رفع مشکلات دوستان گرامی و در کل، بالا بردن سطح علم و دانش مجموعه دوستان و خودمان فراهم آوريم.

اکنون انجمن تخصصی شبکه (http://persiannetworks.com) با حضور اساتيد فن ميتواند قوی تر و علمی تر از گذشته به فعاليت خود ادامه دهد.

همانند گذشته تلاش خود را در جهت رفع مشکلات دوستان عزيز در زمينه شبکه به کار ميگيريم.

زحمات دوستان خوبم، احسان و محمد رضا و امير عزيز، که در اين مدت زحمت نگهداری و پشتيبانی اين انجمن را بر عهده داشتند را فراموش نميکنيم و اميدواريم بتوانيم در کنار هم به فعاليت خود ادامه دهيم و وضعيت پيش آمده موجب کدورت نگردد.

بديهی است ارتباط ما با گروه PersianTools همانند گذشته نزديک و دوستانه است و موضوعاتی که در حيطه فعاليت ما نيست را به اين انجمن ارجاع خواهيم داد.

و اما در نهايت گله هايی بوجود آمد که به گل روی دوستان گرامی به فراموشی ميسپاريم و برای همه دوستان و عزيزان آرزوی موفقيت و پيشرفت داريم.

موفق و جستجو گر باشيد (نقل از بابک )موضوعات مشابه: