سلام

دنباله بهترین کارت شبکه 1 پورتی اینتل که با esxi6.7 سازگار باشه هستم ؟موضوعات مشابه: