این دوره آموزشی به صورت کاملا عملی و کاربردی می باشد.
بخشی از فیلم های آموزشی دوره E-Commerce
دانلود رایگان فیلم آموزش آشنایی با مباحث Marketing یا بازاریابی
http://faraznetwork.ir/net/Marketing.wmv



دانلود رایگان فیلم آموزش آشنایی با مباحث Internet Marketing و شبکه های اجتماعی

http://faraznetwork.ir/net/Internet-Marketing.wmv


دانلود رایگان فیلم آموزش آشنایی با مباحث Sales و مهندسی فروش

http://faraznetwork.ir/net/Sales.wmv


دانلود رایگان فیلم آموزش آشنایی با مباحث Services و پشتیبانی مشتریان

http://faraznetwork.ir/net/Services.wmv


دانلود رایگان فیلم وبینار بازار کار شبکه و امنیت جلسه اول

http://faraznetwork.ir/net/E-Commerc...-Session-1.wmv



دانلود رایگان فیلم وبینار بازار کار شبکه و امنیت جلسه دوم

http://faraznetwork.ir/net/E-Commerc...-Session-2.wmv



موضوعات مشابه: