با سلام

ی مسیری رو می خوام کابل کشی کنم نیاز به کابل ارمور کت 6 دارم چون حیوانات موذی زیاد داره اونجا از کجا میتونم پیدا کنم و چ برندی از همه بهتر و با کیفیت تر ؟