سوال : چطور میتوان با یک فایل vbs اطلاعات dns کامپیوتر های یک شبکه work group را تغییر داد

Printable View