دو کامپیوتر عضو شبکه هستند از یک کامپیوتر میخواهیم به دیگری وصل شویم - ادمین و اسم کامپیوتر مقصد رو را داریم - ولی icpm - telnet بسته و فایروال روشن هست ./
چگونه میتوانیم چک مارک remote رو در رایانه مقصد بزنیم ؟
چگونه میتوانیم icmp ‌رو فعال کنیم ؟
چگونه میتوانیم port رو فایروال تعریف کنیم ؟
چگونه میتوانیم consol firewall رو داشته باشیم ؟
------------موضوعات مشابه: