با سلام
شرکت ما در یک مجموعه قرار دارد که شرکتهای درون این مجموعه اینترنت خود را از طریق کانکشن VPN از واحد IT در دفتر مرکزی مجموعه دریافت می کنند. کامپیوترها به صورت مستقیم به شبکه مجموعه متصل هستند. از دو ماه پیش پس از تغییراتی که در دفتر مرکزی صورت گرفت قابلیت Resume (توقف و ادامه دانلود) در دانلودمنیجرها در کامپیوترهای شرکت ما از بین رفته است. من با دانلود منیجرهای مختلف و سایتهای مختلف مثل soft98.ir و softgozar و ... و با کامپیوترهای مختلف تست کردم اما نتیجه نداد. مسئول شبکه واحد مرکزی پاسخی ندارد. لطفا راهنمایی فرمایید
با تشکرموضوعات مشابه: