سلام دوستان
می خواهم از تعدادی کاربر در شبکه که مجبورم برای برخی کارها به آنها دسترسی پاور یوزر را بدهم حق ایجاد یوزر جدید را بگیرم چگونه این کار را انجام دهم.یعنی پاور یوزر باشند ولی نتوانند یوزر جدید ایجاد کنند.

با تشکرموضوعات مشابه: