آیا میشه Soft perfect bandwidth manager را روی کلاینت نصب کرد؟
یعنی اینکه بدون داشتن سرور و روی کامپیوتری که میخوایم bandwidth اون را کنترل کنیم نصب کنیم!موضوعات مشابه: