سلام دوستان
من برای موردی خاص نیازمند منابع نصب vmware 4 یا 4.1 هستم. لطفاً اگر به این منابع دسترسی دارید من رو یاری بفرمائید. لینک فایل های مور نیاز رو قرار دادم.

https://my.vmware.com/group/vmware/d...#errorCheckDiv
ESXi 4.0 Update 4 Installable (CD ISO)
Upgrade package from ESXi Server 3.5 to ESXi Server 4.0 Update 4
Update package from ESXi Server 4.0 to ESXi Server 4.0 Update 4
VMware vSphere Client and Host Update Utilityموضوعات مشابه: