با استفاده از فایل پایتون یک لایسنس برایم ایجاد شده اما بهنگام اسفاده از سوییچ های لایه 2 یا 3 با error زیر مواجه شدم.

این فایل iourc ایجاد شده:

[license]
gns3vm = f2d559ea19d417ee;

اینم فایل error در gns3:

Invalid IOU license key f2d559ea19d417ee detected in iourc file /tmp/tmpnnhs15d5/iourc for host gns3vm

لطفا جواب .با تشکر
موضوعات مشابه: