آیا vsphere 6.5 بدون vcenter قابل استفاده هست یا نه؟

Printable View